Archiwum miesieczne: Kwiecień 2012

CYFROWA SZKOŁA – krok po kroku 

 Tryb realizacji programu rządowego Krok 1. W terminie określonym w harmonogramie realizacji programu, dyrektorzy szkół, po zasiegnięciu opini rady pedagogicznej, przekażą do organów prowadzących wnioski o udzial w programie. Wniosek dyrektora szkoły zawiera: nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail; informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 […]

Czytaj wiecej »
Data utworzenia: 12/04/2012 / Autor: admin

Program CYFROWA SZKOŁA 

  Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia […]

Czytaj wiecej »
Data utworzenia: 04/04/2012 / Autor: admin